insurance military cargo services

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może powierzyć przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania na wybór ubezpieczyciela brokerowi ubezpieczeniowemu,
gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest ubezpieczenie mienia.

 

Wybór brokera, który w imieniu zamawiającego przygotuje i przeprowadzi postępowanie o zamówienie publiczne, nie podlega procedurom przewidzianym w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Zasada ta obowiązuje bez względu na wartość przyszłej polisy ubezpieczeniowej. Wynika z faktu, iż brokerzy utrzymują się, co do zasady, z prowizji płaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Zatem zamawiający zobowiązany do udzielania zamówień publicznych w oparciu o procedury określone
w ustawie Prawo zamówień publicznych nie musi dokonywać wyboru brokera według przepisów tej ustawy.

 

Stanowisko to potwierdza Urząd Zamówień Publicznych wskazując, że zgodnie z przyjętą praktyką broker, za świadczenie swych usług, nie pobiera wynagrodzenia od ubezpieczającego (czyli zamawiającego), tylko od zakładu ubezpieczeń). Tym samym broker może nie tylko pomóc w opisie przedmiotu zamówienia, czy oszacowaniu jego wartości, ale i działać jako pełnomocnik zamawiającego, prowadząc w jego imieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe.

 

Źródło: Publikacja na stronie Urząd Zamówień Publicznych

 

 

 

Źródło: Publikacja na stronie Dziennik Gazeta Prawna

 

 

 

 

 

IMCS Poland Sp. z o.o. © 2013  All Rights Reserved

projekt: Kostekstudio