insurance military cargo services

Specjalizacja

Profil naszej działalności ukierunkowany jest na obsługę spółek sektora przemysłu obronnego, na którym to polu zbieramy szerokie doświadczenie.

Gwarancje ubezpieczeniowe
Model aktualnych postępowań w zakresie zamówień publicznych prowadzonych przez IU MON przewiduje obligatoryjne zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zwrotu zaliczki w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.
Nieprzerwanie od sześciu lat, jako pośrednik ubezpieczeniowy MESKO S.A. doprowadziliśmy do zabezpieczenia wszystkich kontraktów pomiędzy MESKO S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia MON gwarancjami ubezpieczeniowymi zwrotu zaliczki oraz należytego wykonania kontraktu.
Nasza praca na tym polu zaczyna się na etapie zbierania niezbędnych danych finansowych po stronie Spółki, formułowania właściwego zapytania do sprawdzonych zakładów ubezpieczeń, poprzez negocjacje warunków wydania gwarancji (zabezpieczenia, warunki finansowe) a następnie uzgadnianie treści gwarancji z Pionem Głównego Księgowego w Inspektoracie Uzbrojenia oraz dostarczenie gwarancji do MON.

Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i w transporcie
Znając doskonale Państwa produkty i ich właściwości, jesteśmy właściwym partnerem do rozmów z ubezpieczycielami w zakresie jego ubezpieczeń, w zależności od Państwa potrzeb.

Ubezpieczenia OC działalności
Zabezpieczamy ochronę kontraktową oraz deliktową, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności osób zarządzających

Ubezpieczenia komunikacyjne
Zabezpieczamy ochronę pojazdom oraz sprzętowi ruchomemu, dbając o terminowe zawieranie umów ubezpieczenia w oparciu o rynkową stawkę, którą za każdym razem sprawdzamy w oparciu o badanie rynku.

 

IMCS Poland Sp. z o.o. © 2013  All Rights Reserved

projekt: Kostekstudio