O nas

IMCS Poland Sp. z o.o. jest kancelarią brokerską.

Specjalizujemy się w zarządzaniu ryzykiem poprzez indywidualne programy ubezpieczeniowe. Dedykujemy je dla podmiotów sektora przemysłu obronnego, gdyż w tym zakresie posiadamy unikalną na rynku wiedzę.

Nasze rozwiązania dostosowujemy do specyficznych produktów oraz potrzeb naszych Klientów. Posiadamy doświadczenie, które nam to umożliwia.

Historia

Historia IMCS Poland Sp. z o.o.

IMCS Poland Sp. o.o. została założona w 2012 roku przez osoby, które współtworzyły program obsługi celno-spedycyjnej IU MON wykonywany przez Cargoforte Sp. z o.o. (później UTi Poland), wprowadzając na rynek atrakcyjną ofertę obsługi ubezpieczeń UiSW w transporcie.

Wynegocjowane przez nas programy u czołowych ubezpieczycieli wyróżniają się szerokim zakresem ochrony, atrakcyjną stawką, elastycznym systemem rozliczania oraz zaawansowanym systemem obsługi i rozliczania ubezpieczenia.

W 2014 roku rozbudowaliśmy naszą ofertę o gwarancje ubezpieczeniowe dla kontraktów z MON, z których korzystały i korzystają m.in. PGZ S.A., MESKO S.A. ZM TARNÓW S.A., ZPS GAMRAT Sp. z o.o. oraz WZŁ nr 1 S.A.

Zarząd

Zbigniew Nowosad

Zbigniew Nowosad

Członek Zarządu, Kierownik Jednostki ds. ochrony informacji niejawnych. Specjalista w zakresie systemów łączności oraz ochrony informacji niejawnych.

Piotr Nowosad

Piotr Nowosad

Prezes Zarządu. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie logistyki i transportu UiSW, z doświadczeniem przy obsłudze logistycznej transportów UiSW w ramach umowy FMS dotyczącej programu F-16, C-130 oraz transportów specjalnych m.in. na zlecenie JW. 2305 (GROM) i JW Nr 4101 (Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu).

O Brokerze

IMCS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Syreny 9 lok. 96 wykonuje działalność́ brokerską w zakresie ubezpieczeń́ na podstawie zezwolenia KNF o numerze 2040/2014 i jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 000001919/U, dostępnym na stronie https://rpu.knf.gov.pl/search/broker

Spółka nie posiada akcji albo udziałów żadnych zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani zgromadzeniu wspólników oraz, a jej udziały nie są posiadane przez żaden zakład ubezpieczeń.

Wynagrodzenie brokera stanowi prowizja uwzględniana w kwocie składki ubezpieczeniowej.

Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów, za pomocą poczty elektronicznej oraz korespondencji pisemnej, kierowanych na adresy podane na stronie www.imcspoland.com w zakładce Kontakt