Specjalizacja

Profil naszej działalności ukierunkowany jest na obsługę spółek sektora przemysłu obronnego, na którym to polu zbieramy szerokie doświadczenie.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Model aktualnych postępowań w zakresie zamówień publicznych prowadzonych przez AU MON przewiduje obligatoryjne zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zwrotu zaliczki w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Nieprzerwanie od dziewięciu lat, jako pośrednik ubezpieczeniowy MESKO S.A. doprowadziliśmy do zabezpieczenia wszystkich kontraktów pomiędzy MESKO S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia (aktualnie Agencją Uzbrojenia) MON gwarancjami ubezpieczeniowymi zwrotu zaliczki oraz należytego wykonania kontraktu. Nasza praca na tym polu zaczyna się na etapie zbierania niezbędnych danych finansowych po stronie Spółki, formułowania właściwego zapytania do sprawdzonych zakładów ubezpieczeń, poprzez negocjacje warunków wydania gwarancji (zabezpieczenia, warunki finansowe) a następnie uzgadnianie treści gwarancji z Pionem Głównego Księgowego w Agencji Uzbrojenia oraz dostarczenie gwarancji do MON.

Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i w transporcie

Znając doskonale Państwa produkty i ich właściwości, jesteśmy właściwym partnerem do rozmów z ubezpieczycielami w zakresie jego ubezpieczeń, w zależności od Państwa potrzeb.

Ubezpieczenia OC działalności

Zabezpieczamy ochronę kontraktową oraz deliktową, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności osób zarządzających.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Zabezpieczamy ochronę pojazdom oraz sprzętowi ruchomemu, dbając o terminowe zawieranie umów ubezpieczenia w oparciu o rynkową stawkę, którą za każdym razem sprawdzamy w oparciu o badanie rynku.

Ponadto oferujemy:

Inspekcje ładunków specjalnych

Wykonujemy szczegółową inspekcję ładunków w dowolnym miejscu transportu.

Testy spadochronów i ładunków zrzutowych

Testujemy spadochrony wojskowe oraz cywilne oceniając zgodność z założonym parametrami.
Posiadamy niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie zdobyte na szkoleniach w Europie i w USA.

Usługi kurierskie

Wykonujemy usługi kurierskie ładunków specjalnych w systemie „courier on board” w dowolne miejsce na świecie.